Certificirani smo za sisteme vodenja kakovosti v skladu z ISO-9001/2008 in zagotavljanjem najvišje stopnje kakovosti varilskih del v skladu z SIST EN 3834/2.

 • Uspešno certificiranje po standardu kakovosti ISO 9001/2000 leta 2003 s strani SIQ. Leta 2009 certificiranje v skladu z novo izdajo standarda ISO 9001/2008.

 • Pridobljen in tekom let razširjen priznan varilski certifikat Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbau nach DIN 18800-7:2002-09 Klasse E – S235 – S960 QL (EN10137-2), ki ga podeljuje SLV München; leta 2009 razširjen v skladu s SIST EN ISO 3834-2: 2006: Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov; 2.del: Obširnejše zahteve za kakovost (varilni procesi 111 in 135 (ISO 4063); področja materialov: 1, 3.1 (ISO/TR 15608).

 • Certificirani varilci v skladu z EN ISO 9606-1.
 • Certificirani varilski postopki v skladu z EN 288-1 (za različne materiale in položaje varjenja)
 • Certificirano osebje za NDT kontrolo v skladu z EN 473:
  • UT, stopnja 2
   • Industrijski sektor: A,B
   • Sektor izdelkov: w, c, f, t, wp
  • VT, stopnja 2
   • Industrijski sektor: A,B
   • Sektor izdelkov: w, c, f, t, wp
 • Certificirano osebje za varilni nadzor in koordinacijo:
  • EWE European Welding Engineer (certifikat pridobljen leta 1999)
  • IWE International Welding Engineer (certifikat pridobljen leta 2008)
  • Certified International Welding Engineer (certifikat pridobljen leta 2011):
   • Za področje kovinskih konstrukcij in strojegradnje
   • Material: skupine: 1, 2, 3, 9, 11 (ISO/TR 15608)
   • Postopki: 111, 135, 136 (ISO 4063)

 • SIST EN 1090-1:2009+A1:2012: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
 • Leta 2015 smo s strani občine Ribnica za dolgoletno uspešno delo na področju gospodarstva prejeli Urbanovo nagrado.

Urbanova_nagrada_2

urbanovanagradacropped