Pomembnejši mejniki v razvoju podjetja

Nekaj pomembnejših dogodkov v zgodovini podjetja:

 • 1994 – Ustanovitev podjetja.
 • 1994-2002 – Najem proizvodnih prostorov od stečajnega upravitelja bivšega podjetja RIKO ter postopen odkup proizvodnih in upravnih prostorov, ki se je končal leta 2002 z odplačilom še zadnjega obroka kredita.
 • 1994-2001 – Od začetnih 30 zaposlenih postopno povečevanje števila zaposlenih in poslovnih prihodkov, zasnova in izpeljava odkupa tovarne, zasnova in izpeljava preureditve razporeda delovnih sredstev glede na optimiziranje logistike v skladu z novo zasnovo tovarne in tehnološkimi postopki ter nakup dodatno potrebne infrastrukture (peskirna komora, lakirna komora, stroj za pripravo zvarnih robov, stroj za ravnanje pločevine …).
 • 2003 – Imenovanje dosedanjega tehničnega direktorja g. Starca na mesto direktorja, ki je animiral kolektiv v smeri nenehnega izboljševanja in izoblikoval poslovno strategijo v smeri strateškega partnerstva s priznanimi zahodno evropskimi partnerji s področja investicijske in ekološke opreme ter gradbene mehanizacije, kjer podjetje Riko KOR d.o.o. deluje kot zanesljiv strateški partner za izdelavo zahtevnih in težkih kovinskih konstrukcij.
 • 2006-2009 – Velik investicijski cikel, v katerem se je investiralo v vrednosti več kot 2,0 mio EUR.
 • 2008 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 6,3 mio EUR; 96 zaposlenih.
 • 2009 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 4,2 mio EUR; 79 zaposlenih.
 • 2010 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 5,2 mio EUR; 84 zaposlenih.
 • 2011 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 6,9 mio EUR; 91 zaposlenih.
 • 2012 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 6,5 mio EUR; 89 zaposlenih.
 • 2013 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 6,3 mio EUR; 90 zaposlenih.
 • 2014 – Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 5,9 mio EUR; 86 zaposlenih.
 • 2015 - Podjetje je poslovno leto zaključilo zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje 5,9 mio EUR; 90 zaposlenih, izvedena investicija v laserski razrez
 • 2016 - Podjetje je poslovno leto zaključilo uspešno: skupni prihodki od prodaje 5,0 mio EUR; 89 zaposlenih
 • 2017 - Podjetje je poslovno leto zaključilo uspešno: skupni prihodki od prodaje 5,9 mio EUR; 89 zaposlenih
 • 2018 - Podjetje posluje zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje ob koncu leta predvideni okoli 6,7 mio EUR, 91 zaposlenih
 • 2018 - Podjetje je poslovno leto zaključilo uspešno: skupni prihodki od prodaje 6,3 mio EUR; 84 zaposlenih
 • 2019 - Podjetje je poslovno leto zaključilo uspešno: skupni prihodki od prodaje 6,8 mio EUR; 92 zaposlenih
 • 2020 - Podjetje posluje zelo uspešno: skupni prihodki od prodaje ob koncu leta predvideni okoli 7 mio EUR – nove investicije (daj link na nove investicije):
  • Obdelovalni center Feeler VB2200
  • Stružni center CNC GOODWAY GS-3600/L